DUC DOAN

FILM MAKER
Film Industry

[June 22nd]
01:30pm - 02:30pm
Theme: Breakout 1b: Tech in the Vietnamese Film Industry
[June 22nd]
05:45pm - 06:45pm
Theme: Breakout 4b: Vietnamese Short Film Screening

Đức học triết học và điện ảnh, và bắt đầu làm phim ngắn lúc 22 tuổi. Đức từng là học viên của Berlinale Talents, và hiện nay đang phát triển phim dài đầu tiên. Đức đang là giảng viên tại đại học Hoa Sen.