RYO BAND

MUSICIAN
Ryo Band

[June 23rd ]
03:30pm - 04:30pm
Theme: Breakout 8b: Music Production (Part 1)

RYO Band (English)

  • Formed in April 2019, RYO band consists of 7 members including two main vocals and other instrumental members. RYO band pursues the music of EDM, Pop Rock, Rock Alternative… and covers US-UK music, Vietnamese music, and Green Wave 8x-9x.
  • The group’s mission is to bring positive energy and youth when performing music.
  • Although only operating for a few years, RYO has gained a significant number of audiences, being invited to perform at many important shows and events of the city.
  • RYO is trying to shape its style and message through self-composed songs. The group’s goal is to leave its own mark on the colorful music market.

RYO Band (Tiếng Việt)

  • Thành lập 4/2019, RYO band gồm 7 thành viên gồm hai vocal chính và các thành viên chơi nhạc cụ. RYO band theo đuổi dòng nhạc EDM, Pop Rock, Rock Alternative… và cover các dòng nhạc US-UK, Nhạc Việt Làn Sóng Xanh thế hệ 8x-9x.
  • Phương châm của nhóm là đem đến năng lượng tích cực và sức trẻ khi biểu diễn.
  • Tuy chỉ mới hoạt động vài năm nhưng RYO đã có được lượng khán giả yêu thích đáng kể, được mời biểu diễn tại nhiều chương ttình và sự kiện quan trọng của thành phố.
  • RYO đang nỗ lực định hướng phong cách và thông điệp của mình qua việc tự sáng tác. Mục tiêu của nhóm là để lại dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc đa sắc màu.