NHI BUI

SCRIPTWRITER
Film Industry

[June 23rd ]
01:30pm - 02:30pm
Theme: 7b: Screenwriting Panel Discussion: Breaking into and growing the industry

Danh xưng: Biên kịch, Nhà Sản xuất Nhi Bùi.

Xuất thân từ ngành công nghệ và giáo dục nhưng năm 2015, Nhi Bùi chuyển sang làm phim chuyên nghiệp. Anh bắt đầu bằng vai trò biên kịch, sau đó tham gia sản xuất phim và tạo được nhiều dấu ấn ở cả hai vai trò: nhà biên kịch – nhà sản xuất. Những tác phẩm của Nhi Bùi được đánh giá là gần gũi, văn minh, và có chiều sâu văn hoá Việt Nam. Chuyên nghiệp trong công việc và tạo ra tác phẩm cảm xúc là mục tiêu đơn giản mà anh hướng tới.

Movie:

  • Thưa Mẹ Con Đi (2019): Writer, Producer.
  • Bố Già (2021): Writer.
  • Người Giữ Thời Gian (2023): Writer.
  • Fanti (2023): Producer.
  • Short: Biến Mất Ở Thư Viện (2022): Writer (Adaptation), Producer.